Nabídka a ceník účetních a daňových služeb

Daňové přiznání můžeme vyřešit i online, bez návštěvy.

Nabídka služeb pro klienty

  • zpracování daňové evidence
  • zpracování podvojného účetnictví
  • zpracování mezd
  • zpracování daňového přiznání DPFO, DPPO, silniční daně, daně z nemovitosti …
  • zastupování na úřadech – živnostenský úřad, finanční úřad, ČSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny atd.
  • zpracování rozborů, žádostí o úvěr, statistik atd.
  • další služby z oboru účetnictví

O firmě účetní

  • Živnostenské oprávnění vlastním od roku 1995
  • Dlouholetá odborná praxe v podnikání i ve firmách
  • Pojištění odpovědnosti

Účetní ceník

Cena účetních služeb je určována po vzájemné dohodě, dle specifických podmínek a požadavků klientů. Ceny jsou orientační.

Popis Za jednotku Cena v Kč
Účetní doklad v peněžním, účetním deníku doklad 30
Účetní paušál od 0 do 100 dokladů měsíčně měsíc 3000
Účetní paušál každých dalších 50 dokladů měsíc 1000
Zastupování klienta hod 300
Výpočet mzdy 1 zam. 200
Vyúčtování služební cesty – tuzemsko 1 cesta 100
Vyúčtování služební cesty – zahraničí 1 cesta 200

 

Popis Za jednotku Cena v Kč
Účetní závěrka, podklady DPFO/DPPU 1. měs. paušál
Přiznání k dani z přidané hodnoty ks 500
Přiznání k DPH (chyba klienta) ks 500
Podklad pro přiznání k dani z příjmu PO/FO ks 1500
Přiznání k dani z nemovitosti od ks 1000
Přiznání k dani z převodu nemovitosti od ks 1000
Přiznání k dani dědické, darovací od ks 1000
Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zab. ks 500
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišovny ks 500